DOĞALGAZIN KULLANIMININ GETİRDİĞİ AVANTAJLAR NELERDİR?

By: | Tags: , , , , , , , , , , | Comments: 0

Doğalgazlı sistemlerde yanma hassas olarak kontrol edilebildiği için yakıt kaybı çok azdır.

 • Uzun zaman dilimi içinde aynı yakıt kalitesi elde edilebilir.
 • Gaz oluşundan dolayı hava ile çok iyi karıştığından yanma verimi yüksektir.
 • Ön yakıt hazırlama masrafı yoktur.
 • Alev boyu fuel-oil ve kömüre göre daha kısadır, yanmayı tamamlamak için gereken zaman da kısadır. Böylece daha küçük kazanlar kullanılarak maliyet azalır, yerden tasarruf edilir.
 • Verimli bir yakıt olması sebebiyle hem ekonomiktir hem de enerji tasarrufu sağlar.
 • Katı ve sıvı yakıtlar yanma ürünü olarak kükürt içerdiğinden, baca gazlarının suyun yoğunlaşma noktasına kadar soğutulması ve böylece suyun gizli ısısından faydalanılması imkanı yoktur. Ekonomizer ilave edilerek doğalgazın baca sıcaklığı 56°C a kadar indirilebilir.
 • Doğalgaz tesisatı ve cihazları düşük basınçla çalıştığı için LPG tüpleri gibi patlama tehlikesi ve basınçlı parça tesiri yoktur.
 • Doğalgazda yanma için hava gereksinimi en azdır. Bu oran kömürde yüzde 20-30, fuel-oilde yüzde 10-20, doğalgazda ise yüzde 5-10 dur.
 • Kurum, is gibi atık ürünleri olmadığı için ısı transfer yüzeyleri temiz kalır.
 • Tesis çok az bakım ve denetleme gerektirir.
 • Temiz olması ve içerisinde kükürt bulunmamasından dolayı bir çok sanayi sektöründe doğrudan kullanılabilmesi, hem sistem veriminin hem de ürünün kalitesinin artmasını sağlar.
 • Ham petrole alternatif bir yakıt olarak dış kaynaklı enerji çeşitliliği açısından stratejik bir avantaj sağlar. Ayrıca boru hatlarıyla kullanıcıya kadar iletildiği için yakıtın taşınması için gerekli enerjinin tamamından tasarruf edilir ve karayollarında taşıyıcı araç yükünü azaltır.

ECA YETKİLİ SERVİSİ : GÜRKAN ISITMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

ECA SERVİSİ